• Leidinggeven
  • Feedback geven en ontvangen
  • Verwachtingen en aannames
  • Communicatiestijlen